Regulamin

Korzystając z naszych usług akceptujesz regulamin

 1. Zakład zobowiązuje się do wykonywania przyjętych zleceń w terminie;
  • usługa standardowa 24h
  • usługa expresowa 3h
 2. Podstawą pobierania opłat za usługi pralnicze jest cennik wywieszony w zakładzie w miejscu widocznym dla klienta. Jeżeli w cenniku brak odpowiedniej pozycji dla określenia ceny usługi przyjąć należy cenę pozycji najbardziej zbliżonej kształtem, fasonem lub pracochłonnością usługi.
 3. Wydanie przedmiotu usługo następuje ze zwrotem kwitu przyjęcia. W przypadku niemożności okazania kwitu zakład może wydać przedmiot po dokładnym opisaniu go przez klienta oraz okazaniu dokumentu tożsamości.
 4. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za zlecone do czyszczenia przedmioty nie posiadające znaków informacyjnych o sposobie prania. Wyrób taki poddawany jest obróbce pralniczej na wyłączną odpowiedzialność klienta i ryzyko klienta, o czym klient jest informowany w momencie zlecenia usługi.
 5. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach.
 6. Zakład nie odpowiada za uszkodzenia guzików, klamer, zamków błyskawicznych, aplikacji itp.ozdób.
 7. Pralnia może odmówić przyjęcia zlecenia jeżeli:
  • zachodzi podejrzenie, że przedmioty usługi stanowią materiał zakażony lub są zanieczyszczenia w sposób budzący powszechną odrazę.
  • żądania klienta, co do sposobu wykonania usługi są niezgodne ze znakami informacyjnymi o sposobie konserwacji wyrobu lub jeśli jest on wykonany z kompozycji materiałów trwale połączonych o odmiennym sposobie konserwacji.
  • wycena zleconego przedmiotu dokonana przez klienta jest niewspółmiernie wysoka do jego rzeczywistej wartości.
  • stan przekazywanych przedmiotów uzasadnia przypuszczenie, że ulegną one w obróbce pralniczej zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 8. Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy zakładu odpowiada on do wysokości ceny przedmiotu pomniejszonej o stopień zużycia.
 9. W przypadku nie odebrania przedmiotu usługi w ciągu trzech miesięcy zakład ma prawo przekazać go na cel instytucji charytatywnych.
 10. Reklamacje dotyczące terminu i jakości wykonanej usługi mogą być wnoszone tylko w chwili odbioru przedmiotu.
 • Miejsce i dataWarszawa, 2018-10-19
 • WłaścicieleMałgorzata Gładysz, Marzena Gładysz